Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa przy Al. Niepodległości 213 - jest największą biblioteką w Warszawie, a w kraju ustępuje tylko pod względem wielkości zbiorów Bibliotece Jagiellońskiej.

Historia Biblioteki Narodowej sięga wieku XVIII. Fundatorzy Andrzej Stanisław Załuski i Józef Andrzej Załuski, byli twórcami pierwszej publicznej i narodowej Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskich. Po ich śmierci przeszła pod opiekę państwa. Jej historia ściśle związana jest z losami Polski, stanowi symbol strat kultury polskiej w czasach utraty niepodległości.

Biblioteka Narodowa to największa instytucja na Ochocie, która troszczy się o zachowanie, ochronę i upowszechnienie polskiego dziedzictwa. Można tu znaleźć dzieła wydane po roku 1918: rękopisy , starodruki, książki, gazety, mapy, fotografie, płyty, i mikrofilmy, na których znajduje się 1,6 tys. tytułów polskich czasopism. Ogółem zbiory Biblioteki Narodowej liczą ponad 5 milionów książek i 750 tys. czasopism.