Informacja o konsorcjum

Razem z Ochotą III – informacja o konsorcjum

Projekt „Razem z Ochotą” doczekał się III edycji. Kontynuacji budowania Lokalnego Systemu Wsparcia w dzielnicy  Ochota podjęło się konsorcjum złożone z  trzech organizacji pozarządowych: 

 • Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Oddział Terenowy Warszawa Ochota
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Ochota
 • Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie.

Projekt „Razem z Ochotą III”  jest  współfinansowany  ze  środków Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Głównym celem działania konsorcjum jest zbudowanie partnerstwa, współpracy placówek, organizacji i instytucji  wspierających dziecko i  rodzinę w pokonywaniu problemów edukacyjnych i społecznych.

Wspólnie dążymy do wyrównywania szans  dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Działania koncentrujemy wokół SZKOŁY jako miejsca nauki, wychowania i rozwoju młodego człowieka, jako instytucji wspierającej rodziców
w wychowaniu, ale też jako przestrzeni generującej  problemy, trudności  i konflikty. 

Przygotowana oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci, rodziców, nauczycieli  i otoczenia szkoły ma dopomóc
w przezwyciężaniu niepowodzeń, deficytów i problemów, a także budować dialog i współpracę pomiędzy instytucjami pomocowymi  i pomiędzy  Szkołą a  Rodzicami.
 

Partnerami przedsięwzięcia są szkoły i inne placówki oraz instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny, w tym:

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Wydział Oświaty
 • Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9  „Na Radomskiej”
 • Ośrodek Kultury Ochoty
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Centrum Handlowe „Blue City”

Projekt realizowany jest  we współpracy ze szkołami:

 •  Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 23
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa nr 97
 • Szkoła Podstawowa nr 152
 • Szkoła Podstawowa nr 175
 • Szkoła Podstawowa nr 264
 • Szkoła Podstawowa nr 280

Aktualne informacje znajdują się na facebooku  Razem z Ochotą
Zapraszamy do budowania wspólnie z nami Lokalnego Systemu Wsparcia w naszej dzielnicy!

Lider konsorcjum:  Magdalena Szlom: 22 824 37 02, 507 191 134