ul. Grójecka 75 02-094 Warszawa
E-mail
fundfoto@poczta.onet.pl
Telefon
22 825 29 40
FAX
22 825 29 40

Fundacja zajmuje się:
a) prowadzeniem edukacji artystycznej młodych w zakresie fotografii (organizowaniem szkoleń, grup twórczych, zajęć warsztatowych, seminariów),
b) organizacją spotkań autorskich,
c) inspirowaniem i organizowaniem akcji, działań z zakresu sztuki fotograficznej,
d) organizowaniem wystaw fotograficznych,
e) promocją młodych twórców i organizowanie plenerów fotograficznych,
f) współpracą z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
g) wymianą uczestników, wystaw fotograficznych,
h) gromadzeniem zbiorów muzealnych fotografii, sprzętu fotograficznego i wydawnictw,
i) współpracą z innymi placówkami kultury w zakresie wspólnych działań kulturalnych dla większej rzeszy odbiorców.

Uwagi

adres do korespondencji:
ul. Mokotowska 9,
00 - 640 Warszawa