Warszawa

Aktualnie Fundacja realizuje następujące projekty:
- Raport z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
- Nie migaj się! Zacznij migać!
- Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
- Superbohaterowie Języka Polskiego.

Inne:
- Migająca biblioteka.
- Warszawski kompas.
- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
- Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych.
- Wydawnictwa edukacyjne: „Na koloniach bez mamy – praktyczny poradnik dla rodzica i dziecka”, „Kalendarz Animatora”.
- Wypracuj procent.
Itp.

Uwagi