ul. Lelechowska 5 02-351 Warszawa
E-mail
ostojawise@op.pl
Telefon
22 823 82 32
FAX
22 823 82 32

Klub Rodzin Abstynenckich „Ostoja” działa przy Stowarzyszeniu WISE w oparciu o tradycje ruchów trzeźwościowych. Cele i sposoby działania Klubu:

  • osiągnięcie i utrwalenie stałej abstynencji osób uzależnionych od alkoholu,
  • pomoc w rozwiązywaniu różnych osobistych problemów życiowych wynikających z uzależnienia i współuzależnienia,
  • pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
  • reintegracja społeczna członków klubu i ich rodzin,
  • promowanie i inicjowanie różnych form wzajemnej pomocy oraz pomocy sąsiedzkiej,
  • zwiększenie poczucia sprawczości i kompetencji członków klubu,
  • szerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z choroby alkoholowej,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych, odczytów, prelekcji i pogadanek,
  • realizowanie programów pomocy psychologicznej dla członków klubu i ich rodzin oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.
Uwagi

GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku: 16.00-21.00
sobota: 17.00-20.00
niedziela: okazjonalnie