ul. Korotyńskiego 19 m. 79 02-123 Warszawa
Telefon
22 823 14 75

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- tworzenia i zacieśniania koleżeńskiej więzi między rozproszonymi po kraju i zagranicą żołnierzami oraz ich rodzinami,
- rozwijania współpracy z organizacjami zrzeszającymi byłych uczestników II wojny światowej.