ul. Białobrzeska 4a 02-380 Warszawa
Telefon
22 658 04 62

Organizacja prowadzi działalność w zakresie:
- udzielania pomocy materialnej i prawnej,
- pośrednictwa i interwencji w uzyskiwaniu opieki domowej,
- opiniowania wniosków i pomocy w uzyskiwaniu miejsc w domach dziennego pobytu, domach seniora oraz domach opieki społecznej,
- organizacji spotkań (Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, Wielkanoc, Wigilia, pikniki),
- organizacji wycieczek, wczasów, spotkań integracyjnych.

Uwagi

czynne: poniedziałek - środa 10:00 - 13:00