ul. Sękocińska 10 02-313 Warszawa
E-mail
wsakrokus@wp.pl
Telefon
22 415 34 37, 503 050 372, 608 858 693

Jesteśmy nowo powstałym Stowarzyszeniem, bazującym na sprawdzonych standardach wypracowanych od 1980 r. przez Klub Krokus.

W oparciu o doświadczenia wieloletniej działalności w Zapobieganiu Wykluczeniu Społecznemu, oferujemy współpracę na rzecz niesienia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.

Prowadzimy alternatywne zajęcia grupowe, oparte na działaniach behawioralno - poznawczych, motywujące do świadomego wyboru trzeźwego życia, podjęcia leczenia, nabywania umiejętności do organizowania czasu dla zachowania równowagi emocjonalnej jako najważniejszego czynnika trzeźwości.

Wspieramy w podtrzymywaniu abstynencji, jako niezbędnego warunku w procesie zdrowienia.
Panuje u nas rodzinna atmosfera, sprzyjająca adaptacji.

GODZINY PRACY:
Od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 20.00