Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota
ul. Białobrzeska 26 p. 7

tel. 22 443 98 77
e-mail: ochota [dot] uzaleznieniaatum [dot] warszawa [dot] pl

Dzielnicowy zespół interweniuje

 • rozkładu życia rodzinnego;
 • demoralizacji małoletnich;
 • uchylania się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Postępowanie wszczyna się:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
 • z inicjatywy własnej Dzielnicowego Zespołu

Dyżury Zespołu:

 • wtorki w godzinach 17.30 - 19.00
 • czwartki w godzinach 16.15 - 17.45

Posiedzenia Zespołu:

 • wtorki w godzinach 16.15 - 17.30

Do zadań Dzielnicowego Zespołu należą m.in.:

 • Czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Współpraca przy tworzeniu i w realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wydawanie opinii dotyczących programów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na terenie Dzielnicy Ochota