Data publikacji:

Komunikat o unieważnieniu konkursu ofert nr 3 na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Komunikat o unieważnieniu konkursu ofert nr 3 na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

ogłoszenie nr 2-2021 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat ogłoszenie nr 2-2021 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

ogłoszenie nr 3 o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat ogłoszenie nr 3 o konkursach ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

ogłoszenie nr 1-2021 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 5 lat

Więcej na temat ogłoszenie nr 1-2021 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 5 lat

Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji

Więcej na temat Bezpłatna infolinia dla przedsiębiorców na temat cyfryzacji

Ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie o konkursie na najem garażowych lokali użytkowych

Więcej na temat Ogłoszenie o konkursie na najem garażowych lokali użytkowych

INFORMACJA Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

Więcej na temat INFORMACJA Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy.

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Więcej na temat Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Więcej na temat Ogłoszenie nr 1/2020 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat

Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy

Więcej na temat Obniżenie czynszu  z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego, dzierżawcy

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Więcej na temat Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160 PE, DN 110 PE

Wydanie decyzji Nr 5/cp/2018 umarzająca postępowanie administracyjne

Więcej na temat Wydanie decyzji Nr 5/cp/2018 umarzająca postępowanie administracyjne

Decyzja Nr3/cp/2018 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji celu publicznego

Więcej na temat Decyzja Nr3/cp/2018 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji celu publicznego

Komunikat w sprawie lokalizacji celu publicznego

Więcej na temat Komunikat w sprawie lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Więcej na temat Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

Informacja o wydaniu decyzji

Więcej na temat Informacja o wydaniu decyzji

Informacji o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 3 kwietnia 2017 r. na najem lokalu usługowego TZI/p, usytuowanego w hali targowej, położonej na terenie Targowiska Zieleniak.

Więcej na temat Informacji o zamknięciu konkursu ofert przeprowadzonego dnia 3 kwietnia 2017 r. na najem lokalu usługowego TZI/p, usytuowanego w hali targowej, położonej na terenie Targowiska Zieleniak.