Konta Bankowe

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57.

 

Wpłaty z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty przekształceniowej z tytułu wieczystego użytkowanie gruntu, wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

 •  17 1030 1508 0000 0005 5002 4004

Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów od 2012 roku jest wpłacana na indywidualne konto użytkownika wieczystego chyba, że użytkownik wieczysty nie otrzymał informacji o koncie indywidualnym to obowiązuje numer konta powyżej. Do opłaty przekształceniowej indywidualne numery kont bankowych wysyłane są wraz z informacją o wysokości opłaty.

 

 • 21 10301508 0000 0005 5000 0070
  wpłaty z tytułu opłat skarbowych
   
 • 20 10301508 0000 0005 5002 4047
  wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych
   
 • 42 10301508 0000 0005 5002 4039
  z tytułu wpłaty za udostępnienie danych osobowych
   
 • 17 10301508 0000 0005 5002 4101
  wpłaty z tytułu depozytów, wadiów, kaucji