Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
tel.:  22 632 25 33, 22 632 41 60, 22 632 00 51
e-mail:  mpoatmpo [dot] com [dot] pl
www:  http://www.mpo.com.pl
Bezpłatna infolinia (również jako telefon interwencyjno-zgłoszeniowy) tel.: 0 800 413 323