Budżet obywatelski 2020

Lista zwycięskich projektów w głosowaniu do budżetu obywatelskiego na rok 2020 dostępna jest tutaj.

Pełne wyniki głosowania na pomysły zgłoszone przez mieszkańców i wybrane przez mieszkańców dostępne są na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Głosowanie odbywało się od 6 do 23 września.

Głosowanie odbywało się elektronicznie - za pośrednictwem strony app.twojbudzet.um.warszawa.pl, można było także głos oddać osobiście w formie papierowej w ochockim ratuszu przy ul. Grójeckiej 17a.

Do głosowania na poziomie dzielnicowym dopuszczono na Ochocie 51 projektów. Ich krótkie opisy wraz z odnośnikami do szerszej informacji o poszczególnych pomysłach znajdziecie Państwo w poniższej publikacji:

broszura informacyjna o projektach dzielnicowych poddanych pod głosowanie na Ochocie

Każdy mieszkaniec mógł zagłosować tylko raz w jednej, wybranej dzielnicy oraz na projekty ogólnomiejskie. Można było wybrać maksymalnie 15 projektów dzielnicowych oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od wartości tych projektów. Opisy projektów ogólnomiejskich w pliku poniżej:

opisy projektów z listy ogólnomiejskiej

Na projekty głosować mogli wszyscy mieszkańcy Warszawy.

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta.

Harmonogram edycji 2020:

 • Zgłaszanie projektów - 20 maja - 10 czerwca
 • Ocena zgłoszonych projektów - 11 czerwca - 8 sierpnia
 • składanie odwołań od niedopuszczenia projektów do głosowania - 9 - 13 sierpnia
 • rozpatrywanie odwołań  - 9 - 26 sierpnia
 • Głosowanie na pomysły - 6 września - 23 września
 • Ogłoszenie wyników głosowania - 3 października

Projekty można było składać na poziomie ogólnomiejskim lub dzielnicowym.

Kwota przeznaczona na projekty z budżetu obywatelskiego na poziomie ogólnomiejskim to 24 933 409,00 zł.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Ochota wynosi 2 742 675,00 zł

Łączna wartość budżetu obywatelskiego dla Warszawy (obejmująca wszystkie dzielnice wraz z poziomem ogólnomiejskim) to 83 111 363 zł!

Ocena zgłoszonych pomysłów

Zgłoszone pomysły były sprawdzane przez pracowników urzędu, pod kątem możliwości ich realizacji. Urzędnicy sprawdzali m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwość realizacji w ciągu roku,
 • zgodność z kompetencjami miasta,
 • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
 • zgodność z dokumentami programującymi rozwój miasta,
 • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Pomysły ocenione pozytywnie zostały poddane pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie na projekty

Każdy mieszkaniec mógł zagłosować tylko raz w jednej, wybranej dzielnicy oraz na projekty ogólnomiejskie. Można było wybrać maksymalnie 15 projektów dzielnicowych oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od wartości tych projektów.

Na projekty głosować mogli wszyscy mieszkańcy Warszawy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy także do kontaktu z koordynatorem budżetu obywatelskiego na Ochocie - Jerzym Jończykiem pod adresem e-mail: jjonczykatum [dot] warszawa [dot] pl ( ), lub telefonicznie:  tel. 225783432, tel kom. 519 047 203.