Wydział Informatyki

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel.: 22 57 83 593
e-mail: ochota [dot] winatum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Naczelnik
Krzysztof Smirnow
tel.: 22 578 36 98 wew. 698
e-mail: ksmirnowatum [dot] warszawa [dot] pl

Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz Delegatur, w tym:
  • pomoc pracownikom Urzędu Dzielnicy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
  • zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu;
 2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
  • tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
  • planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych dla Urzędu Dzielnicy,
  • przygotowywanie planów finansowych dotyczących potrzeb informatycznych,
  • dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych,
  • administrowanie sieciami pozostającymi w gestii Urzędu Dzielnicy, administrowanie serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Dzielnicy,
  • administrowanie serwerami internetowymi Urzędu Dzielnicy,
  • techniczna obsługa strony internetowej Urzędu Dzielnicy,
  • administrowanie kontami użytkowników,
  • administrowanie bazami danych,
  • administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi,
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
  • analizowanie potrzeb użytkowników,
  • przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy,
  • śledzenie postępu technologii informatycznych,
  • śledzenie rozwiązań informatycznych stosowanych w Unii Europejskiej oraz związanych z koncepcją programu e-Government;
 3. wdrażanie nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb, w tym wdrażanie nowych standardów i rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji;
 4. eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych, w tym:
  • administracja, rozwój i utrzymanie sieci komputerowej we wszystkich siedzibach,
  • administracja i utrzymanie sieci między lokalizacjami;
 5. realizowanie zadań związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej.

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00