Placówki Pedagogiczno - Wychowacze

"Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści" - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Barska 4, 02-315 Warszawa
tel.: 22 822 01 17, 22 822 02 80
e-mail: barskaorionatpost [dot] pl

Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN

ul. Geodetów 6 lok. 101, 02-396 Warszawa
tel.:     22 823 84 30, 503 583 677
e-mail: fundacja [dot] atnatgmail [dot] com
www: http://atn.polcom.net

Fundacja prowadzi działalność w zakresie:

  • pomocy materialnej rodzinom, osobom samotnym, bezrobotnym, starszym i bezdomnym, których dochody nie pozwalają na godne życie oraz  instytucjom o profilu wychowawczym i charytatywnym,
  • uczestnictwa w działalności kulturalnej dotyczącej osób indywidualnych,  a także  prowadzonej przez szkoły, domy dziecka oraz inne placówki państwowe i społeczne,
  • organizacji letnich i zimowych obozów młodzieżowych.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa

Placówka dostępna dla niepełnosprawnych

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa

(przy Szkole Podstawowej nr 152)

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD

ul. Skarżyńskiego 4, 02-377 Warszawa

Świetlica Socjoterapeutyczna "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej przy Parafii Zwiastowania Pańskiego

ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa

Świetlica Środowiskowa "Gapiszon"

ul. Aleje Jerozolimskie 99, 02-102 Warszawa
tel.: 22 625-66-28,22 622-55-31
fax: 22 625 66 28