Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
tel.:  22 326 15 15
fax:  22 326 15 41