Rezerwacja terenu Parku im. Józefa Piłsudskiego - Pole Mokotowskie

Procedurą rezerwacji terminu i terenu na organizację imprez plenerowych na terenie Parku im. Józefa Piłsudskiego - Pole Mokotowskie zajmuje się Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

kontakt:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 71, pokój 703, VII piętro
00-715 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00
faks:  +48 22 277 42 01
e-mail: kontaktatzzw [dot] waw [dot] pl