Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Środowiskowych

Zakres działań:

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Środowiskowych wchodzącego w skład Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota, należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań w sprawach wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym przygotowywanie projektów decyzji środowiskowych;
  2. kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w tym kontrola zgodności sposobu korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców z wydanymi zezwoleniami i obowiązującym prawem;
  3. przygotowywanie projektu opinii programu ochrony środowiska m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym Dzielnicy; projektów opinii dot. projektów decyzji lokalizacyjnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  4. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu organów Dzielnicy;
  5. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów; decyzji wymierzających kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  6. przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów na utrzymanie i modernizację zieleni wzdłuż ulic gminnych, w tym na terenie Dzielnicy nadzorowanym przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 


Adres źródłowy: http://voba.urzadochota.waw.pl/jednoosobowe-stanowisko-pracy-ds-srodowiskowych

Załączniki