Rondo Artemiego Aroniszydzego

-
Opis

Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota

oraz Ambasador Gruzji w RP

 

zaprasza na uroczystość

nadania rondu na skrzyżowaniu ulicy Opaczewskiej i Al. Bohaterów Września

nazwy 

Rondo Artemiego Aroniszydzego

 

28 września 2020, godz. 12.00

 

Syn Michała i Niny z domu Cytlidze. Absolwent szkoły oficerskiej w Tbilisi. Po inwazji bolszewików na Gruzję w 1921 roku ewakuowany z kraju. Od roku 1922 w Polsce. Jako oficer kontraktowy służył w 63 pułku piechoty w Toruniu. W Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie ukończył kurs unifikacyjny dla majorów.

Od 1935 roku był dowódcą II batalionu w 63 pp w Toruniu, którym dowodził także podczas wojny obronnej w 1939 roku. Uczestniczył w obronie Warszawy, gdzie dowodził baonem na Pododcinku „Zachód” (Wola). Odznaczony orderem Virtuti Militari. Po kapitulacji Warszawy trafił do niemieckiej niewoli. Od połowy 1941 roku przebywał w karnym obozie pod Dreznem, gdzie osadzono go za odmowę wyjścia z oflagu.

Zwolniony z obozu w 1942 roku. Wrócił do Warszawy i jako Jan Pilecki wstąpił do Armii Krajowej. Pod koniec wojny został komendantem Inspektoratu AK Piotrków Trybunalski. Tam w marcu 1945 roku został aresztowany przez NKWD. Po torturach został przekazany łódzkiemu UBP, gdzie oczekiwał na wyrok śmierci „za działalność na szkodę Armii Czerwonej”. Zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1945 roku.

źródło: Wikipedia

Do pobrania
Zaproszenie (581.3 KB)

Najbliższe wydarzenia

  • DKF - Faktor Berliński - film „Jak Bóg szukał Karela”

  • W cyklu Muzyczna Przestrzeń - zespół Lofston

  • - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -
  • SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI - „Przemijanie"