Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

ul. Grójecka 17A, Warszawa
tel. 22 57 83 519
fax 22 57 83 512
e-mail: ochota [dot] wdgatum [dot] warszawa [dot] pl 
www: zobacz stronę

NACZELNIK:

Sławomira Ukleja
tel. 22 57 83 518; e-mail: suklejaatum [dot] warszawa [dot] pl

GODZINY PRACY WYDZIAŁU:

Poniedziałek – Piątek, 8.00 – 16.00.
 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

Halina Jolanta Rak (gastronomia)
tel. 22 57 83 511
e-mail: hrakatum [dot] warszawa [dot] pl
Romana Olszewska (detal)
tel. 22 57 83 511
e-mail: rolszewskaatum [dot] warszawa [dot] pl
Radosław Dmitruk (zezwolenia jednorazowe)
tel. 22 57 83 519
e-mail: rdmitrukatum [dot] warszawa [dot] pl

 

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG):

Bartosz Sołtysiak (I Speak English)
tel. 22 57 83 521
e-mail: basoltysiakatum [dot] warszawa [dot] pl
Aneta Królak
tel. 22 57 83 670
e-mail: ankrolakatum [dot] warszawa [dot] pl
Elżbieta Lejkam
tel. 22 57 83 522
e-mail: elejkamatum [dot] warszawa [dot] pl

 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE; EWIDENCJA PÓŁ BIWAKOWYCH:

Magdalena Buczak (Parlo Italiano, I Speak English)
tel. 22 57 83 519
e-mail: mbuczakatum [dot] warszawa [dot] pl

 

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  2. wykonywanie czynności związanych ze zarchiwizowaną 1 stycznia 2012 ewidencją działalności gospodarczej (EDG) prowadzoną dla Dzielnicy przez m.st. Warszawę,
  3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z 26 października 1982
    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji – zlokalizowanych na terenie Dzielnicy – pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, określonych w ustawie 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  5. kompleksowa realizacja zadań Dzielnicy w zakresie wynikającym z zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy regulujących funkcjonowanie handlu obwoźnego i obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych, w szczególności wykonywanie funkcji Koordynatora do spraw handlu obwoźnego i obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych,
  6. bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Dzielnicy w sprawach dotyczących CEIDG, EDG, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie i ewidencji pól biwakowych, wydawania zaświadczeń ze wskazanych rejestrów i ewidencji.