Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

Realizacja usługi polegającej na monitoringu działań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

Prace konserwacyjne i porządkowe fontanny zlokalizowanej na terenie Parku Zachodniego w Warszawie

Sukcesywne wykonywania operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

Zapytanie ofertowe w sprawie koordynowania Projektu "Szacunek i pomoc" adresowanego do środowisk kombatanckich z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Realizacja zadania pn.: Prawne aspekty z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców Dzielnicy Ochota – działania realizowane przez prawnika w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Realizacja zadania pn.: Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez terapeutę uzależnień, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychologa/specjalistę psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.