Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Zapytanie ofertowe w sprawie koordynowania Projektu "Szacunek i pomoc" adresowanego do środowisk kombatanckich z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Realizacja zadania pn.: Prawne aspekty z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców Dzielnicy Ochota – działania realizowane przez prawnika w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Realizacja zadania pn.: Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez terapeutę uzależnień, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychologa/specjalistę psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Ochota w Warszawie.

Realizacja programu i metod pomocy psychologicznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym - wsparcie indywidualne i grupowe, w ramach lokalnego systemu wsparcia.

Dostawa masek, rękawic nitrylowych oraz medycznych kombinezonów ochronnych do Urzędu Dzielnicy Ochota

świadczenia usług z zakresu całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi/ wolno żyjącymi w okresie od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.

świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi/ wolno żyjącymi w okresie od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe - paczki żywnościowe