Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert

Utrzymanie siłowni plenerowych, boisk i placów zabaw zlokalizowanych na terenie parków i skwerów Dzielnicy Ochota w Warszawie

Remont chodnika w Parku Korotyńskiego (część wschodnia) na odcinku od ul. Bohdanowicza do ul. Korotyńskiego

Przebudowa podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej VII LO im. J. Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46 w Warszawie

Remont łazienek w Liceum Ogólnokształcącym nr XXI, ul. Grójecka 93 w Warszawie

Usługi letniego oczyszczania chodników, ulic i strefy SPPN na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Ochota

Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 3 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przebudowa podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej VII LO im. J. Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46 w Warszawie

Świadczenie usług sprzątania dla Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Konserwacja ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Ochota