Tytuł
Realizacja zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Ochota z problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.
Tryb postępowania
Zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wartość zamówienia (limit)
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro
Telefon
22/57 83 458
E-mail
bwrzesien [at] um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania
Termin składania ofert
Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe (427.11 KB)
Data wprowadzenia