Zespół

Od 15 marca 2019 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzony jest przez Fundację Conviventia im. Juliusza Słowackiego, wpisaną w KRS pod numerem 0000617108