Zespół Sportu i Rekreacji

ul. Pawińskiego 30, 02-323 Warszawa
tel.: 22 443 98 30
e-mail:  ochota [dot] zsratum [dot] warszawa [dot] pl
www: zobacz stronę

Kierownik
Joanna Pawłowska-Koper

Zakres działań:
Do zakresu działania Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

  1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
  2. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań Zespołu;
  3. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań Dzielnicy w zakresie sportu i rekreacji;
  5. współpraca z OSiR w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;
  6. organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
  7. tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
  8. współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
  9. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Przy pomocy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – OSiR.

Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00